Meer dan een museum

Schenking & legaten

‘’Vóór de Samenleving, Dóór de Samenleving’’

De maatschappelijke impact van Oorlogsmuseum Medemblik is bijzonder groot en breed georiënteerd. We willen een museum vóór iedereen zijn maar ook dóór iedereen. Daarom werken we samen met Bureau Halt en Jeugdzorg, zijn we ‘Erkend Leerbedrijf’ waardoor we jaarlijks ruim 60 stagiaires begeleiden en werken we samen cliënten van maatschappelijke organisaties zoals Esdégé Reigersdaal en Werksaam Westfriesland.

Financieel gezien is het voor Oorlogsmuseum Medemblik ook nodig om dóór de samenleving gedragen te worden. Het museum ontvangt namelijk naast een bescheiden gemeentesubsidie, geen rijks- of provinciesubsidies. We zijn dan ook naast de eigen inkomsten, geheel afhankelijk van de steun van de Museumvrienden, Sponsors en mensen die een schenking doen en/of Oorlogsmuseum Medemblik in hun testament opnemen.

Naast een schenking doen, zijn er ook drie mogelijkheden om Oorlogsmuseum Medemblik in uw testament op te nemen.

1. Schenken

Met een schenking kunt u een
belangrijke bijdrage leveren
aan het voortbestaan en het realiseren van Museumprojecten.
Groot en klein: elke
bijdrage is welkom, eenmalig of
periodiek.

Oorlogsmuseum Medemblik is
door de Belastingdienst
aangemerkt als culturele ANBI
waardoor wij vrijgesteld zijn van
betaling van schenk- en
erfbelasting zodat uw schenking
voor 100% ten goede komt aan
het Oorlogsmuseum.

2. erfstelling

Bij een erfstelling benoemt u een
persoon, goed doel tot uw
erfgenaam. Na aftrek van alle
kosten, schulden en legaten, wordt
uw netto nalatenschap verdeeld
onder deze erfgenamen.

‘’Dit museum dat zoveel te bieden
heeft, zorgt dat vele kinderen en
bezoekers de boodschap blijven
meekrijgen dat vrijheid een groot
goed is én dat we hier zelf ook een
rol in hebben. Het geeft vreugde
dat de bijdrage uit mijn
nalatenschap dit steunt!’’
– Anonieme donateur –

3. Legaat

Als u precies weet wat u ons wilt
nalaten, kunt u dit heel concreet
als legaat laten vastleggen in uw
testament door op te nemen
welke goederen en/of wat voor
bedrag u wilt nalaten.

Naast de mogelijkheid om in uw legaat een vast bedrag op te nemen, kunt u er zo ook
voor kiezen dat een specifiek
object zoals een voertuig,
kledingstuk of wapenstuk bij ons
in de toekomst beschikbaar blijft
voor de vele leerlingen en
bezoekers.

4. Fonds op naam

Wanneer u een specifiek doel van
Oorlogsmuseum Medemblik wilt
ondersteunen, dan kunt u in uw
testament uw legaat of erfstelling
ook onderbrengen in een Fonds op
Naam (kan ook anoniem).

U bepaalt dan zelf de naam van
het fonds en aan welke
doelstelling het Oorlogsmuseum
uw nagelaten vermogen mag
besteden, bijvoorbeeld educatie,
onderzoek, nieuwe exposities of het aantrekken van nieuwe collectie. Het
minimumbedrag voor een fonds op
naam is €50.000

Contact

Persoonlijk advies:

Ben je geïnteresseerd in het geven van een schenking? Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Sietske Rustenburg.
Email: sietske@oorlogsmuseummedemblik.nl
Telefoonnummer: 0613154777

Sietske is één van de twee oprichters van Oorlogsmuseum Medemblik en is vrijwilliger relatiemanager waarbij ze graag met u meedenkt in uw wensen en ideeën.

Sietske Rustenburg oprichter van Oorlogsmuseum Medemblik en adviseur bij schenkingen, legaten, erfstellingen en fonds op naam