Meer dan een museum

Erfstelling

U kunt er voor kiezen om een goed doel zoals het Oorlogsmuseum iets na te laten uit uw nalatenschap. Hiervoor
kunt u de keuze maken tussen een erfstelling en/of een legaat. Hieronder leggen we kort het verschil uit tussen
een erfstelling en een legaat en geven we twee voorbeelden van een erfstelling.

Bij het afwikkelen van uw nalatenschap heeft een legaat voorhang op een erfstelling. Nadat alle kosten,
vorderingen en legaten van uw vermogen zijn afgetrokken, wordt uw netto nalatenschap verdeeld onder de
erfgenamen die u in uw erfstelling heeft benoemd.

Voorbeelden:
Hieronder vindt u voorbeelden hoe een erfstelling in uw testament kan worden vastgelegd:
VB. 1: ‘‘Tot mijn enige erfgenaam benoem ik: Stichting Oorlogsmuseum Medemblik.’’
VB. 2: ‘‘Tot mijn enige erfgenamen benoem ik: Voor 25% van mijn nalatenschap de heer/mevrouw X, voor 25%
van mijn nalatenschap de heer Y, voor 25% van mijn nalatenschap Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland
en voor 25% van mijn nalatenschap Stichting Oorlogsmuseum Medemblik.’’

Gezien het voorrangsverschil van een legaat op een erfstelling, is de combinatie ook mogelijk om zowel een legaat
te doen voor bepaalde goederen en/of bedrag én vervolgens Oorlogsmuseum Medemblik ook op te nemen in de
erfstelling.

Indien u hulp, meer informatie of een oriënterend gesprek wenst, dan kunt u altijd contact opnemen met Sietske
Rustenburg
of voor verder advies uw eigen accountant of notaris benaderen.

Contact

Persoonlijk advies:

Ben je geïnteresseerd in het geven van een schenking? Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Sietske Rustenburg.
Email: sietske@oorlogsmuseummedemblik.nl
Telefoonnummer: 0613154777

Sietske is één van de twee oprichters van Oorlogsmuseum Medemblik en is vrijwilliger relatiemanager waarbij ze graag met u meedenkt in uw wensen en ideeën.

Sietske Rustenburg oprichter van Oorlogsmuseum Medemblik en adviseur bij schenkingen, legaten, erfstellingen en fonds op naam