ANBI en Doelstelling

Oorlogsmuseum Medemblik (Stichting Educatief W.O.II Centrum Medemblik) is sinds 2014 een erkende ANBI-stichting. Het controleren of een stichting de ANBI-status heeft behaald en of deze nog steeds ‘actief’ is, kunt u doen op deze website van het Anbi Register. Als u daar ‘Stichting Educatief W.O.’ intoetst, dan zult u ons museum als zoekresultaat naar boven zien komen.

Onze doelstelling is ”Vanuit de situaties en keuzes die invloed hebben gehad op het verloop van de
Tweede Wereldoorlog (in de eigen omgeving), willen we leerlingen en bezoekers bewust laten nadenken
over de keuzes die ze maken en de gevolgen en verantwoordelijkheden die deze met zich meebrengen;
op korte termijn maar zeker ook op lange termijn.”

Dit bewustzijn prikkelen we door de kinderen en bezoekers vanuit hun heden terug te laten keren naar
dit (lokale) verleden en hen actief te betrekken bij de verschillende keuzes en situaties waar mensen
toen voor stonden. Keuzes maken is van alle tijden en niet per definitie goed of fout. Vaak blijkt namelijk
dat er een achterliggend verhaal is waardoor men op het eerste oog soms een onbegrijpelijke keuze
maakt. Dit alles kunnen de leerlingen en bezoekers beleven in twee exposities en bij diverse activiteiten
zoals de Monumententour.

We vinden het belangrijk dat iedereen bij ons binnen kan komen om deze bewustwordingen mee te
maken. Scholen kunnen ons daarom al bezoeken vanaf €4,50 per leerling en reguliere bezoekers al
vanaf €7,50.

Wil je de Oorlogsmuseum Medemblik en haar doelen
 financieel een warm hart toe dragen? Ons helpen
om de onkosten te kunnen betalen zodat wij onze doelen zowel nu als in de toekomst kunnen voortzetten?
Kijk dan snel verder op de pagina’s ‘Wordt Vriend’ en ‘Schenking en Legaten’ voor de verschillende
mogelijkheden óf maak direct een donatie over op NL91 RABO 0190 5321 22.
Het fiscale nummer van Oorlogsmuseum Medemblik is: NL854243379B01

Rooster van aftreden met daarin functies en namen van de bestuurders

Voorbeeld van een Rooster van Aftreden museum met bestuursleden

 

Klik hier om de richtlijnen betreffende het beloningsbeleid van Oorlogsmuseum Medemblik te openen.

 

Robin & Sietske Rustenburg zijn de oprichters van het Oorlogsmuseum. Om meer onafhankelijkheid te
creëren van de oprichters, zijn in 2020 de statuten zo veranderd dat een bestuurstermijn maximaal 4 jaar
duurt en dat een bestuurslid maximaal één keer herkozen kan worden om zo een frisse wind te blijven
houden. Daarbij is zoals u hierboven kunt zien het bestuur verrijkt met vier nieuwe bestuursleden sinds 1
januari 2021. De vier nieuwe bestuursleden zijn geworven op basis van hun hart voor het Oorlogsmuseum
alsmede hun kennis en ervaringen waar het Oorlogsmuseum de komende jaren goede hulp aan
heeft om door te groeien naar een professioneel museum wat klaar is voor de toekomst.

Robin & Sietske Rustenburg hebben in de afgelopen 17 jaar een ware privécollectie opgebouwd van
W.O.II voertuigen en ander militair oorlogsmateriaal. Deze privécollectie is vanuit hun passie en hart voor
het Oorlogsmuseum, geheel in bruikleen gegeven aan het Oorlogsmuseum om niet. Om enige vorm van
(schijn van) ongewenste belangenverstrengeling tegen te gaan, is er een bruikleenovereenkomst
ondertekend. Het belangrijkste punt van garantie hieruit is dat deze privécollectie voor onbepaalde tijd
in bruikleen gegeven is ‘om niet’. Mochten Robin & Sietske Rustenburg in theorie toch besluiten de
collectie terug te vorderen, dan gaat er een termijn in van 3 jaar waarin het Oorlogsmuseum recht heeft
op gebruik van deze gehele privécollectie. Mocht deze situatie zich voordoen, dan biedt deze 3 jaar
genoeg tijd om een andere invulling te vinden. Robin & Sietske Rustenburg verhuren hun eigendom, het
pand aan Zeldenrust 7 wat naast het Oorlogsmuseum gelegen is, voor een marktconform huurtarief aan
de stichting. Ook is Robin Rustenburg hypotheekleengever aan de stichting tegen een marktconforme
rentepercentage van 1%. Zie voor meer informatie het jaarverslag van 2020 waar dit alles uitgebreid
beschreven is in hoofdstuk 4 bij de ‘Verantwoording toepassing Governance Code Cultuur in 2020’.

Marcel Kiekebos is sinds 1 januari 2021 bestuurslid geworden op het werkgebied gebouwen &
duurzaamheid. Marcel adviseert op basis van jarenlange ervaring vanuit zijn bedrijf Kiekebos Klimaat &
Duurzaam V.O.F. Klimaat- en duurzaamheidsproducten zoals zonnepanelen en airco’s, kan Marcel via zijn
bedrijf tegen inkoopprijs verkopen aan het Oorlogsmuseum. Dit is belangenverstrengeling maar wel met
een groot voordeel doordat deze producten via het bedrijf van Marcel veel goedkoper ingekocht kunnen
worden dan de commerciële prijzen te moeten betalen die andere bedrijven in de markt rekenen.

Zie hier het jaarverslag van 2020.
Zie hier het jaarverslag van 2021.
Zie hier het standaardformulier van de Belastingdienst voor onze ANBI-stichting over 2020.
Zie hier het standaardformulier van de Belastingdienst voor onze ANBI-stichting over 2021.
Zie hier het beleidsplan voor de beleidsperiode van 2022-2023