Meer dan een museum

Schenkingen

Voor een schenking heeft u twee mogelijkheden om uit te kiezen, een éénmalige schenking of een periodieke
schenking. Regels voor een (A) eenmalige of (B) periodieke schenking waar u rekening mee kunt houden hebben
we hieronder uitgewerkt, inclusief een aantal praktische voorbeelden.

(A) Eenmalige schenking

Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10%.
Daarbij is het handig om te weten dat Oorlogsmuseum Medemblik een ‘Culturele ANBI’ is vanwege de ‘Geefwet’.

Geefwet
Sinds 2012 is er een uitbreiding voor het aftrekken van schenkingen die aan een ‘Culturele ANBI’ gedaan worden,
zoals Oorlogsmuseum Medemblik. De Geefwet houdt in dat u de gift aan het Oorlogsmuseum voor de
berekening van uw aftrekpost voor de belastingaangifte, mag verhogen met 25%. De verhoging van 25% voor je
belastingaangifte kun je zien als een beloning van de Belasting die je krijgt omdat je een culturele ANBI-instelling
zoals het Oorlogsmuseum helpt. Deze verhoging mag je toepassen over een giftbedrag van maximaal
€5.000, voor de gelden die je nog extra schenkt kun je de Geefwet niet meer toepassen.

Voorbeeld:
U heeft een drempelinkomen van €40.000. U besluit eenmalig €2.000 te schenken aan het Oorlogsmuseum. U
mag vanwege de Geefwet de schenking voor uw belastingaangifte met 25% verhogen, wat het rekenbedrag
€2.500 maakt. Het is bij een eenmalige schenking belangrijk om niet te vergeten dat de 1% van uw drempelinkomen,
van het rekenbedrag afgehaald moet worden, wat in dit geval €400 is. €2.500 minus €400 maakt dat u op
uw belastingaangifte €2.100 mag aftrekken van uw belastbaar inkomen. U ontvangt vanuit de hoogste voor u
geldende belastingschijf, €777 terug (37% van €2.100). Dit betekend dat uw eenmalige schenking van €2.000,
u daadwerkelijk €1.223 heeft gekost (€2.000 – €777).

Zoals u kunt zien is het een behoorlijke berekening. Indien u meer informatie of een oriënterend gesprek wenst,
dan kunt u altijd contact opnemen met Sietske Rustenburg of voor verder advies uw eigen accountant of notaris
benaderen.

(B) Periodieke schenking

Het voordeel van een Periodieke gift is dat er geen inkomensdrempel is; bij een lijfrenteschenking van minimaal
vijf jaar is deze volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Als voorwaarde wordt door de Belastingdienst
wel gesteld dat er een overeenkomst wordt gemaakt tussen de schenker en het Oorlogsmuseum waarin de vijf
jaar en het bedrag wat jaarlijks geschonken wordt, duidelijk benoemd zijn.

Voorbeeld:
We nemen hetzelfde voorbeeld als bij de eenmalige schenking, alleen verdelen we de €2.000 over vijf jaren om
te voldoen aan bovengenoemde voorwaarde. U heeft een drempelinkomen van €40.000. U besluit 5 jaren
achterelkaar €400 per jaar te schenken waardoor u totaal €2.000 schenkt aan het Oorlogsmuseum. U mag
vanwege de Geefwet de schenking voor uw belastingaangifte met 25% verhogen, wat het rekenbedrag €2.500
maakt. U ontvangt vanuit de hoogste voor u geldende belastingschijf, €925 terug (37% van €2.500). Dit
betekend dat uw schenking van €2.000, u daadwerkelijk €1.075 heeft gekost (€2.000 – €925).

Zoals u kunt zien in de voorbeelden tussen eenmalig schenken en periodiek schenken, is periodiek schenken
een stuk interessanter omdat de Belastingdienst een groter deel meebetaald.

Via deze link kunt u het formulier zien wat de Belastingdienst heeft opgesteld die schenkers en stichtingen zoals
het Oorlogsmuseum met elkaar kunnen invullen om een periodieke schenking volgens de regels, juist vast te
leggen. Klik hier om de link te openen.

Indien u hulp bij het formulier, meer informatie of een oriënterend gesprek wenst, dan kunt u altijd contact
opnemen met Sietske Rustenburg
of voor verder advies uw eigen accountant of notaris benaderen.

Contact

Persoonlijk advies:

Ben je geïnteresseerd in het geven van een schenking? Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Sietske Rustenburg.
Email: sietske@oorlogsmuseummedemblik.nl
Telefoonnummer: 0613154777

Sietske is één van de twee oprichters van Oorlogsmuseum Medemblik en is vrijwilliger relatiemanager waarbij ze graag met u meedenkt in uw wensen en ideeën.

Sietske Rustenburg oprichter van Oorlogsmuseum Medemblik en adviseur bij schenkingen, legaten, erfstellingen en fonds op naam