Meer dan een museum

Legaat

U kunt er voor kiezen om een goed doel zoals het Oorlogsmuseum iets na te laten uit uw nalatenschap. Hiervoor
kunt u de keuze maken tussen een legaat en/of een erfstelling. Hieronder leggen we kort het verschil uit tussen
een legaat en een erfstelling en geven we twee voorbeelden van een legaat.

Bij het afwikkelen van uw nalatenschap heeft een legaat voorhang op een erfstelling. Nadat alle kosten,
vorderingen en legaten van uw vermogen zijn afgetrokken, wordt uw netto nalatenschap verdeeld onder de
erfgenamen die u in uw erfstelling heeft benoemd. Als voordeel van een legaat kan gezien worden dat de
ontvanger van een legaat verder niet bij de afwikkeling van de erfenis betrokken raakt.

Voorbeelden:
Hieronder vindt u voorbeelden hoe een legaat in uw testament kan worden vastgelegd:
VB. 1: ‘Ik legateer aan Stichting Oorlogsmuseum Medemblik een bedrag groot X.’
VB. 2: ‘Ik legateer aan Stichting Oorlogsmuseum Medemblik voertuig/wapen met chasis/serienummer xxxxx
en een bedrag groot X.’

Gezien het voorrangsverschil van een legaat op een erfstelling, is de combinatie ook mogelijk om zowel een legaat
te doen voor bepaalde goederen en/of bedrag én vervolgens Oorlogsmuseum Medemblik ook op te nemen in de
erfstelling.

Indien u hulp, meer informatie of een oriënterend gesprek wenst, dan kunt u altijd contact opnemen met Sietske
Rustenburg
of voor verder advies uw eigen accountant of notaris benaderen.

Contact

Persoonlijk advies:

Ben je geïnteresseerd in het geven van een schenking? Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Sietske Rustenburg.
Email: sietske@oorlogsmuseummedemblik.nl
Telefoonnummer: 0613154777

Sietske is één van de twee oprichters van Oorlogsmuseum Medemblik en is vrijwilliger relatiemanager waarbij ze graag met u meedenkt in uw wensen en ideeën.

Sietske Rustenburg oprichter van Oorlogsmuseum Medemblik en adviseur bij schenkingen, legaten, erfstellingen en fonds op naam