Meer dan een museum

Luchttijdschriften

Strooibiljetten Strooibiljetten waren pamfletten die vanuit de vliegtuigen werden uitgestrooid in oorlogsgebied. Ook strooinegatieven hadden een propaganda tot doel. Toch hadden zij een extra doel, namelijk het verstrekken van informatie over het verloop van de oorlog. De Burgers die in bezette gebieden zaten konden moeilijk betrouwbare informatie vinden en dit kon daarbij helpen. De Duitsers […]